Jak šel čas aneb historie a současnost

Hostinec zahájil provoz v roce 1927 majiteli Josefem a Anežkou Janovčíkovými. Na tehdejší dobu zbudovali neskutečné dílo, včetně sálu se „španělskou stěnou“. Socialistická léta přinesla období zaplněných restaurací, ale jejich představitelé bohužel zcela zapomněli na investice a nutné opravy. V roce 1991 došlo k navracení státního majetku původním majitelům (jejich dědicům). Budovu, která stojí v památkově chráněné oblasti, jsme postupně rekonstruovali, zřídili nové sociální zařízení, bar, vybudovali zázemí pro sport, vybavili kuchyň pro možnost stravování a plánujeme ubytování pro hosty.

Poděkování patří vedení obce a zastupitelům, kteří se zasloužili o provedení oprav komunikací okolo našich i sousedních nemovitostí, čímž přispěli k bezpečnosti pohybu návštěvníků hostince a zákazníků prodejny.


 
 
Nastavení fotogalerie

Rychlý kontakt:

Tel:      +420 773 30 99 30
E-mail: martin.mozis@centrum.cz
Web:     www.na-zakladne.cz